Σύγκριση Λογαριασμών

Παρακαλούμε δείτε τους παρακάτω πίνακες για να βρείτε ποιος λογαριασμός ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας ανάγκες συναλλαγών

Τραπεζικά
-
ΑΡΧΙΚΌΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
ΕΝΔΙΆΜΕΣΟΣ
ΠΡΟΧΩΡΗΜΈΝΟΣ
ΑΝΏΤΕΡΟΣ
Ποσό κατάθεσης
500 - 999
1.000-2.499
2.500 – 9.999
10.000 – 24.999
25.000 ->
Ελάχιστη κατάθεση για άνοιγμα:
USD $500-999
USD $1.000-2.499
USD $2.500- $9.999
USD $10.000 -$24.999
USD $25.000
Νόμισμα λογαριασμού:
USD, EUR, GBP, JPY
USD, EUR, GBP, JPY
USD, EUR, GBP, JPY
USD, EUR, GBP, JPY
USD, EUR, GBP, JPY
Δωρεάν τραπεζικά εμβάσματα
Όχι
Όχι
Ναι
Ναι
Ναι
Ανάληψη σε εργάσιμες μέρες
Βασική 3-5
Βασική3-5
Βασική3-5
Βασική3-5
Εξπρές2


Συναλλαγές
-
ΑΡΧΙΚΌΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
ΕΝΔΙΆΜΕΣΟΣ
ΠΡΟΧΩΡΗΜΈΝΟΣ
ΑΝΏΤΕΡΟΣ
Πλατφόρμα συναλλαγών:
Desktop, Webtrader καιMobileTrading
Desktop, Webtrader και Mobile Trading
MetaTrader 5, Webtrader και Mobile Trading
MetaTrader 5, Webtrader και Mobile Trading
MetaTrader 5, Webtrader και Mobile Trading
Έκπτωση Trader
Μη διαθέσιμη
Μη διαθέσιμη
Μη διαθέσιμη
Με αίτημα
Με αίτημα
Χρηματοπιστωτικά μέσα συναλλαγών:
Forex, Δείκτες, Εμπορεύματα και CFD σε μετοχές
Forex, Δείκτες, Εμπορεύματα και CFD σε μετοχές
Forex, Δείκτες, Εμπορεύματα και CFD σε μετοχές
Forex, Δείκτες, Εμπορεύματα και CFD σε μετοχές
Forex, Δείκτες, Εμπορεύματα και CFD σε μετοχές
Ελάχιστο μέγεθος συναλλαγής:
1.000 μονάδες βάσης
(0,01 lot)
1.000 μονάδες βάσης
(0,01 lot)
10.000 μονάδες βάσης
(0,1 lot)
10.000 μονάδες βάσης
(0,1 lot)
10.000 μονάδες βάσης
(0,1 lot)
Μέγεθος βήματος αύξησης συναλλαγής:
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Μέγιστο συνολικό μέγεθος συναλλαγής:
Απεριόριστο
Απεριόριστο
Απεριόριστο
Απεριόριστο
Απεριόριστο
Τηλεφωνικές συναλλαγές:
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
Ναι
Ναι
Συναλλαγές αλγορίθμου
Όχι
Όχι
Ναι
Ναι
Ναι


Διάφορα
-
ΑΡΧΙΚΌΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΌΣ
ΕΝΔΙΆΜΕΣΟΣ
ΠΡΟΧΩΡΗΜΈΝΟΣ
ΑΝΏΤΕΡΟΣ
Περιθώρια:
Σταθερό από 2
Σταθερό από 2
Σταθερό από 1 / Κυμαινόμενο από 0,5
Σταθερό από 0,7 / Κυμαινόμενο από 0,5
Σταθερό από 0,4 / Κυμαινόμενο από 0,3
Πέμπτο δεκαδικό:
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Μέγιστη μόχλευση:
1:400
1:400
1:400
Με αίτημα
Με αίτημα
Εκτέλεση:
Χωρίς αντικριστή / Αντικριστής
Χωρίς αντικριστή / Αντικριστής
Χωρίς αντικριστή / Αντικριστής

Χωρίς αντικριστή / Αντικριστής / Συναλλαγές μεγάλου όγκου

Χωρίς αντικριστή / Αντικριστής / Συναλλαγές μεγάλου όγκου

Μέγιστες ταυτόχρονες ανοικτές εντολές:
Απεριόριστες
Απεριόριστες
Απεριόριστες
Απεριόριστες
Απεριόριστες
Επίπεδο κάλυψης
αγοράς/κλεισίματος:
20% / Πλήρης κάλυψη (*)
20% / Πλήρης κάλυψη(*)
20% / Πλήρης κάλυψη (*)
20% / Πλήρης κάλυψη (*)
20% / Πλήρης κάλυψη (*)
Διαχειριστής προσωπικής σχέσης:
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Προμήθεια:
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Καθαρό μπόνους:
15% επί της κατάθεσης
25% επί της κατάθεσης
Καταπληκτικό 30%
Καταπληκτικό 40%
Καταπληκτικό 50%
Προμήθεια αντιπροσώπου:
Καμία
Καμία
Καμία
Καμία
Καμία
Τύπος περιθωρίου:
Σταθερό
Σταθερό
Σταθερό & κυμαινόμενο
Σταθερό & κυμαινόμενο
Σταθερό & κυμαινόμενο
Λίστα αυτόματων σχεδιαγραμμάτων
$25 τον μήνα
$25 τον μήνα
$25 τον μήνα
Δωρεάν
Δωρεάν
Σήματα αγοράς
$200 τον μήνα
$100 τον μήνα
$50 τον μήνα με υπηρεσία SMS
Δωρεάν με υπηρεσία SMS
Δωρεάν με υπηρεσία SMS
VPN
$50 τον μήνα
$50 τον μήνα
$25 τον μήνα
Δωρεάν
Δωρεάν
Καθημερινή ανάλυση
Όχι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Λογαριασμός ECN
Όχι
Όχι
Ναι
Ναι
Ναι
Εξειδικευμένη συμβουλή
Όχι
Όχι
Ναι
Ναι
Ναι

Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

© 2019 All Rights Reserved.